Här kan du söka efter produkter som är anmälda för försäljning i Sverige enligt tobaksproduktdirektivet.

Du kan söka på produktnamn, företagsnamn och EC-ID.
EC-ID ska ha följande format: 12345-12-12345

Här listas enbart produkter som blivit anmälda i Sverige. Produkterna visas enbart om anmälningsavgiften är betald samt 6 månader har passerat sedan de anmäldes.

Ansvarsfriskrivning:
Denna databas utgör inte ett officiellt godkännande från Folkhälsomyndigheten. Produkter som är anmälda är inte garanterade att uppfylla resterande krav som ställs (bl.a. på barnsäkerhet, ingredienser) och kan ha återkallats sedan den senaste publikationen. Produktnamn/varumärke kan visas på olika fält beroende på hur anmälaren valt att presentera informationen.

Baserat på senaste registerutdraget från Folkhälsomyndigheten daterat 2022-08-31

Information för företag